АВЖИ паблишинг
АВЖИ Паблишн компанийн алсын хараа: Хүн төрөлхтний оюуны сан хөмрөгт Монгол зохиолчдын хувь нэмрийг оруулах гүүр байж, дэлхийн уншигчдад монгол соёл, оюуны өвийг таниулан дэлгэрүүлнэ. Эрхэм зорилго: - Хүнийг эрхэмлэн дээдлэх үзэл хандлагыг ажиллаж буй бүх түвшиндээ хэрэгжүүлнэ. - Гадаад, дотоодын зохиолчдын зохиогчийн эрх, оюуны өмчийг хүндэтгэн, хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулна. Үнэт зүйл: - Нээлттэй, ил тод, шударга харилцаа - Бүтээлч хамтын ажиллагаа - Нийгмийн хариуцлага