• Анна Фиенберг, Барбара Фиенберг
  Born: 15 March 1975 UNITED KINGDOM

  Muriel Barbery was born in Morocco in 1969. She is the author of two previous novels, Gourmet Rhapsody and The Elegance of the Hedgehog. which sold over six million copies.


  Дэлгэрэнгүй
 • Алфрэдо Кабрэра, Матю Фрэдэрик
  Born: 15 March 1975 UNITED KINGDOM

  Muriel Barbery was born in Morocco in 1969. She is the author of two previous novels, Gourmet Rhapsody and The Elegance of the Hedgehog. which sold over six million copies.


  Дэлгэрэнгүй
 • Адем Дурмуш
  Born: 15 March 1975 UNITED KINGDOM

  Muriel Barbery was born in Morocco in 1969. She is the author of two previous novels, Gourmet Rhapsody and The Elegance of the Hedgehog. which sold over six million copies.


  Дэлгэрэнгүй
 • Аллан Пиз, Барбара Пиз
  Born: 15 March 1975 UNITED KINGDOM

  Muriel Barbery was born in Morocco in 1969. She is the author of two previous novels, Gourmet Rhapsody and The Elegance of the Hedgehog. which sold over six million copies.


  Дэлгэрэнгүй
 • Адам Жексон
  Born: 15 March 1975 UNITED KINGDOM

  Muriel Barbery was born in Morocco in 1969. She is the author of two previous novels, Gourmet Rhapsody and The Elegance of the Hedgehog. which sold over six million copies.


  Дэлгэрэнгүй
 • Абдуллах Доган
  Born: 15 March 1975 UNITED KINGDOM

  Muriel Barbery was born in Morocco in 1969. She is the author of two previous novels, Gourmet Rhapsody and The Elegance of the Hedgehog. which sold over six million copies.


  Дэлгэрэнгүй
 • Александр Свияш
  Born: 15 March 1975 UNITED KINGDOM

  Muriel Barbery was born in Morocco in 1969. She is the author of two previous novels, Gourmet Rhapsody and The Elegance of the Hedgehog. which sold over six million copies.


  Дэлгэрэнгүй
 • Амгаланбаяр.Б
  Говь-Алтай аймгийн Цогт суманд төрсөн. Багш, Хэрэглээний математикч, Компьютерийн техник хангамжийн инженер мэргэжилтэй. МУБТА, магистр. Энэтхэг улсын "Infosys Software" компанид мэргэжил дээшлүүлсэн. Боловсролын байгууллагад 20-иод жил ажиллаж байгаа бөгөөд Компьютер, Математик, Боловсролын чиглэлийн 20 гаруй ном бүтээсэн нь хэрэглэгчдийн таашаал хүртсээр байна.
  Дэлгэрэнгүй
 • А.Шартолгой, Ш.Баяржаргал
  Born: 15 March 1975 UNITED KINGDOM

  Muriel Barbery was born in Morocco in 1969. She is the author of two previous novels, Gourmet Rhapsody and The Elegance of the Hedgehog. which sold over six million copies.


  Дэлгэрэнгүй
 • Андреас Мориц
  Born: 15 March 1975 UNITED KINGDOM

  Muriel Barbery was born in Morocco in 1969. She is the author of two previous novels, Gourmet Rhapsody and The Elegance of the Hedgehog. which sold over six million copies.


  Дэлгэрэнгүй
 • Агиймаа.Т
  Born: 15 March 1975 UNITED KINGDOM

  Muriel Barbery was born in Morocco in 1969. She is the author of two previous novels, Gourmet Rhapsody and The Elegance of the Hedgehog. which sold over six million copies.


  Дэлгэрэнгүй
 • Аюушийн Намжил
  Born: 15 March 1975 UNITED KINGDOM

  Muriel Barbery was born in Morocco in 1969. She is the author of two previous novels, Gourmet Rhapsody and The Elegance of the Hedgehog. which sold over six million copies.


  Дэлгэрэнгүй
 • Алтангэрэл
  Born: 15 March 1975 UNITED KINGDOM

  Muriel Barbery was born in Morocco in 1969. She is the author of two previous novels, Gourmet Rhapsody and The Elegance of the Hedgehog. which sold over six million copies.


  Дэлгэрэнгүй
 • Алимаа.Д, Туул.П, Биндэръяа.Д
  Born: 15 March 1975 UNITED KINGDOM

  Muriel Barbery was born in Morocco in 1969. She is the author of two previous novels, Gourmet Rhapsody and The Elegance of the Hedgehog. which sold over six million copies.


  Дэлгэрэнгүй
 • Анхмаа.Д, Ариунболор,Д
  Born: 15 March 1975 UNITED KINGDOM

  Muriel Barbery was born in Morocco in 1969. She is the author of two previous novels, Gourmet Rhapsody and The Elegance of the Hedgehog. which sold over six million copies.


  Дэлгэрэнгүй