Отгоны Мөнхзаяа
АНУ-ын "Гранд Серкл" корпорацын Ази, Номхон далай, Африкийн бүсийг хариуцсан бизнесийн дэд ерөнхийлөгчөөр ажилладаг. Бизнесийн удирдлага болон төслийн менежментээр 21 дэх жилдээ мэргэшин ажиллаж байгаа, карьерийн зөвлөгөө, байгууллагын соёл, хэрэглэгчийн үйлчилгээгээр дагнасан бизнесийн сургагч багш юм.