Нам Ин Сүг
2004 онд 20 настай эмэгтэйчүүдэд зориулан "Эмэгтэй хүний амьдрал 20 наснаас эхэлдэг" номоо хэвлүүлж, түүний дараа "Эмэгтэй хүний амьдрал 20 наснаас эхэлдэг-2" номоо гаргасан нь уншигчдад өндрөөр үнэлэгдэж, борлуулалтаараа тэргүүлсэн ном болсон.