Векс Кинг
Векс Кинг бол нийгмийн сүлжээний нөлөөлөгч, идэвхтэн бичигч, оюун санааны дасгалжуулагч, мөн амьдралын хэв маягийг бизнес болгосон ажил хэрэгч эрхэм юм.