Галимбек Дэренгүл
Герман хэлний багшаар 21 дэх жилдээ ажиллаж байгаа бөгөөд амжилттай төгсөгч олонтой сургалтын төвийг удирддаг.