Төмөрбаатар Насантогтох
Хими биологийн багш мэргэжилтэй. STEM хөтөлбөрийн сургагч багшаар АНУд суралцсан