Хэдвих Монтгомери
Сэтгэл зүйч, гэр бүлийн эмчилгээний эмч. Монтгомери гэр бүлийн эмчилгээний эмчээр дадлага хийхээс гадна эцэг эх, асран хамгаалагчдыг дэмжин сургадаг олон улсын Famlab байгууллагын Норвеги дахь салбарт семинар зохион байгуулдаг.