Ангар Намуу
12 жил байгууллагын сургалтын хөтөлбөр боловсруулах, заах, зөвлөж ирсэн. Бизнес коуч.