Мөнхбат Наран
М.Наран нь жендэр судлал, төрийн бодлого мэргэжилтэй, олон улсын байгууллагад хүний эрх, засаглалын чиглэлээр ажиллаж байгаа олон улсын хөгжлийн мэргэжилтэн. Хоёр хүүхдийн ээж тэрээр анх удаа хүүхдийн зурагт ном гаргасан нь “Хамтдаа тоглоё” ном билээ.