Жүгдэр Баттулга
Ховд аймгийн Цэцэг суманд төрсөн. Хуульч, эдийн засагч мэргэжилтэй. ХАА-н ухааны бизнесийн удирдлагын магистр эрдмийн зэрэгтэй.