Агваанжигмид Болормаа
ШУТИС-ийн Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургуулийн Нийгмийн ухааны салбарын дэд профессор Менежментийн ухааны доктор (Ph.D)