Батсуурь Баттөмөр
1985 онд төрсөн. ХБНГУ-д үйлдвэрлэлийн инженер, СЭЗИС-д санхүүч мэргэжил эзэмшсэн тэрээр бизнесийн олон салбарт ажиллаж байгаагийн нэг нь контент үйлдвэрлэл юм. Энэ хүрээнд тэрээр шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн контент үйлдвэрлэгч "Ангар" агентлагийг үүсгэн байгуулсан.