Дастин Тао
Amherst коллежийг бакалаврын зэрэгтэй төгссөн. Улс төрийн шинжлэх ухааны чиглэлээр суралцаж, Northwestern Их Сургуульд докторын зэрэг хамгаалсан. Тэрээр орчин үеийн залуу насанд хүрэгчдэд зориулсан уран зохиол бичдэг.