Сэнгэдорж Түмэндэлгэр
Завхан аймгийн Улиастай сумын 2 дугаар сургууль, МУИС-ийн социологийн салбар төгсөж, МУБИС-д Нийгмийн ухааны магистр, МУИС-д социологийн ухаан доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаалсан. 1997 оноос хойш МУБИС-ийн багш, дэд профессороор ажиллаж байна.