Хүрэл Нинж-Эрдэнэ
Академиа институтийн үүсгэн байгуулагч, Монголын Англи хэлний багш нарын холбооны дэд тэргүүн.