Дэн Хит
Дьюкийн их сургуулийн CASE төвийн илтгэгч, судлаач, зохиолч