Томас Майн Рид
Английн зохиолч Томас Майн Рид 1818 онд Ирландын Боллиронид санваартны гэрт мэндэлсэн бөгөөд тэрээр амьдралынхаа хугацаанд нийтдээ 75 роман, олон тооны өгүүллэг бичсэн байна.

Төстэй бүтээгдэхүүн