Мо Виллемс
Америкийн зохиолч, аниматор, дуу оруулагч, хүүхдийн номын зохиолч