Норовсамбуу Гансүх
Хувь хүний хөгжил, харилцаа хандлага, хэлэлцээр хийх урлаг болон карьер төлөвлөлтийн чиглэлээр лекц илтгэл тавих, ганцаарчилсан коучинг хийхийн сацуу байгууллагуудад стратегийн зөвлөх үйлчилгээг үзүүлсээр ирсэн билээ.