Райан Холидэй
Райан Холидэй бол стратегич, зохиогч юм.