Карл Рожерс
Карл Рожерс бол орчин үеийн сэтгэл зүйн зөвлөгөө, сэтгэл заслын үндэслэгч төдийгүй үйлчлүүлэгч төвт үзэл баримтлал нь өнөөгийн сэтгэл зүйн зөвлөгөөний тулгуур ойлголт болсон юм.