Баатарын Эрдэнэсүрэн
Инженер-эдийн засагч мэргэжилтэй, багш, эрдэмтэн.