Рү Пон Чон
Хятадын нэртэй сурган хүмүүжүүлэгч , хүүхэд судлаач юм. Түүний гэр бүл судлал, хүүхдийн хүмүүжлийн талаар бичсэн номнууд нь байнга л хятадын номын худалдааг тэргүүлдэг.