Сет Годин
2018 онд Маркетингийн алдрын танхимд элссэн. Энэ нь түүний 30 гаруй жил багшилж, удирдаж, эхлүүлж, хамтран ажиллаж, бүтэлгүйтэж, олон нийтийн сонирхлыг татаж, эрэлхийлж ажилласны үр дүн юм.