Александр Исаевич Солженицын
Зөвлөлтийн хамгийн алдартай тэрс үзэлтнүүдийн нэг Солженицын коммунизмыг илэн далангүй шүүмжилдэг байсан бөгөөд Зөвлөлт Холбоот Улсад улс төрийн хэлмэгдүүлэлт, тэр дундаа Гулаг системийн талаар дэлхий нийтэд ойлгуулахад тусалсан юм. 1918-2008.