Тогоомааширын Ариунцэцэг
Клиникийн профессор, дотоод шүүрлийн, эх барих эмэгтэйчүүдийн тэргүүлэх зэргийн эмч, кето хоол судлаач.