Авирмэдийн Энхцэцэг
Авирмэдийн Энхцэцэг нь боловсрол, төр нийгэм, бизнесийн салбаруудад бага, дунд ангийн багш, орчуулагч, төслийн зохицуулагч, удирдагч, хүний нөөцийн захирал, мэргэжилтэн, судлаач, зөвлөхөөр ажилласан туршлагатай.