Лимони Сникет
Нэгэн жижигхэн тосгонд төрсөн бөгөөд тосгоны оршин суугчид тун сэжигтэй, байнга л эсэргүүцлийн жагсаал хийдэг байв. Харин тэр одоо том хотод амьдардаг ба чөлөөт цагаараа нотлох баримт цуглуулдаг.