Жон Россман
Дижитал Инновацийн шинжээч бөгөөд үйлчлүүлэгчиддээ шинэлэг бизнес загварыг бий болгож, хэрэгжүүлэхэд нь тусалдаг.