Даваа-Очирын Түшигт-Эрдэнэ
Бизнес, технологи, хувь хүний хөгжлийн талаар түлхүү бичдэг залуу сэтгүүлч юм.