Пүрэвдоржийн Батбаатар
1992-1996 онд Цагдаагийн дээд сургуулийг хуульч мэргэжлээр төгссөн, 2006-2008 онд Монголын Үндэсний дээд сургулийн магистр, 2019 онд Монгол Улсын Дотоод хэргийн их сургуульд Хууль зүйн докторын зэргийг тус тус хамгаалсан. Профессор цолтой.