Дашцэрэнгийн Баярцэнгэл
2012 онд судас хагарах харвалтанд өртсөн. Харваснаас хойш "Хөдөлгөөн сэргээх эмчилгээний дасгал" ном хөрвүүлж хэвлүүлсэн бөгөөд энэ удаа 8 жилийн нөхөн сэргээх эмчилгээний туршлагаа ашиглаж бичсэн "Цус харвасны дараах нөхөн сэргээх эмчилгээний гарын авлага" номыг уншигч олондоо өргөн барьж байна.