Зэсэмийн Батчулуун
Төв аймгийн өнжүүл суманд 1973 онд төрсөн.