Ангус Дитон
1945 оны 10-р сарын 19-нд Их Британи, Эдинбург-д төрсөн. Англи гаралтай Америк эдийн засагч, академич юм.