Арцбазар Даваасүрэн
Зохиолч, хүүхдийн номын редактор.