Улрике Холцварт Раетер
Маннхайм дахь багш бэлтгэх семинарын хэлтсийн дарга, бага сургуулийн толь бичиг, уран зохиол, ном, сургалтын хэрэглэгдэхүүн, толь бичиг зохиогч.