Балжинням Баярхүү
Нүд, чих, хамар хоолойн тэргүүлэх зэргийн эмч, Клиникийн профессор, докторант, шүүх эмнэлэг, шүүх сэтгэцийн шинжээч судлаач эмч, багш