Жон Каррейроу
Жон Каррейроу бол Франц-Америкийн сэтгүүлч юм. Тэрээр 1999-2019 оны хооронд The ​​Wall Street Journal сэтгүүлд 20 жил ажилласан