Циен-Ойдовын Батсайхан
Текстил-Арт чигэлэлээр уран бүтээл туурвидаг. Бие даасан үзэсгэлэн 1, дотоод гадаадын 30 гаран үзэсгэлэнд оролцсон.