Гэрэлчимэг.Б
АНУ-н Сиатл хотод Мэргэжлийн Амьдралын дасгалжуулагчаар суралцаж буй ирээдүйдээ итгэлтэй, эерэг энергийг түгээгч нэгэн бүсгүй.