Одон Цогтгэрэл
Эдийн засагч, ТЭСО корпорацийн үүсгэн байгуулагч, ерөнхийлөгч