Бямбасүрэн Жагар
Эрх зүйч, Төрийн удирдлагын магистр, Улс төрч