Мүхэржи Сиддарта
Колумбын их сургуулийн анагаах ухааны дэд профессор бөгөөд хавдрын эмч, судлаач.