Алфред Адлер
Венийн сэтгэл судлаач Зигмунд Фройд, Цюрихийн сэтгэл судлаач Карл Юнгтэй нэгэн үед мөр зэрэгцэн бүтээж асан бодгаль сэтгэл судлалын эцэг, орчин үеийн сэтгэл судлал, сэтгэл заслын нөлөө бүхий сэтгэгчдийн нэг.