Дэгээхүү Сүрьяа
Зохиолч, түүхч, хувьсгалт тэмцлийн ахмад зүтгэлтэн, ардын аман билигзүй судлаач, Жангар, Гэсэр судлаач