Жамбал Анхбаяр
Завхан аймаг Яруу суманд 1979 онд төрсөн. Эмчилгээний арга зүйч, Багш мэрэгжилтэй. Монгол Уламжлалт анагаах ухаан, эмчилгээний чиглэл, “Ангижрал” сургалтын төвийн захирал багш хийдэг.