Шри Чинмой
1931 оны 8-р сарын 27-нд Читтагонгын Зүүн Бенгал мужийн Шакпура тосгонд төрсөн. Тэрээр долоон хүүхдийн хамгийн отгон нь байв.

1