Нямдорж Ундармаа
Англи хэлний багш, судлаач, Удирдахуйн ухааны доктор, Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэнд гадаад хэлний хөтөлбөр, үнэлгээ хариуцсан ЭША, Монголын удирдагч эмэгтэйчүүдийн хамтын хүч холбооны тэргүүн

Төстэй бүтээгдэхүүн