Тагтаа паблишинг
Тагтаа Паблишинг ХХК нь 2012 онд байгуулагдсан монголын номын зах зээл дээрх отгон хэвлэлийн компаниудын нэг юм. Бид дэлхийн уншигчдын дунд үнэ цэнэ олсон нийгэм, соёл, гүн ухаан, утга зохиолын сонгодог болон орчин цагийн бүтээлүүдийг сорчлон орчуулж монгол уншигчдын хүртээл болгохыг эн тэргүүний зорилго болгодог. Цаашид олон улсын хэвлэлийн зах зээлийн нийтлэг зарчим, дэлхийн томоохон хэвлэлийн компаниудын үйл ажиллагааны жишгийн дагуу дотоодын зохиолч, уран бүтээлчдийн ном бүтээлийг өөрсдийн үнэлэмжээр сонгон авч зохиогчтой байгуулсан гэрээний дагуу хэвлэх, олон нийтэд сурталчлан таниулах, худалдаж борлуулах үйл ажиллагааг хариуцах, номын зах зээлд хэвлэл, худалдааны шинэ жишиг тогтоохыг зорьж байна. Тагтаа Паблишингтай бүтээлээрээ уншигчидад хэдийн танил болсон чадварлаг залуу орчуулагчдын баг хамтран ажилладаг билээ. Манай энэхүү цахим хуудаснаас та компанийн эрхлэн хэвлүүлж гаргасан болон гаргахаар зэхэж буй номнуудын талаар мэдээлэл авахаас гадна утга зохиолтой холбоотой бүх төрлийн сонирхолтой мэдээлэл, нийтлэл, орчуулга уншиж болохоос гадна дуртай номоо үнэлэх, сэтгэгдэл бичих, номын хорхойтнуудын идэвхитэй сүлжээнд нэгдэх боломжтой юм.

Төстэй бүтээгдэхүүн